ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ τομος ΙΙ -Υπερστατικοί Φορείς Κλασικές Μέθοδοι Ανάλυσης και Μητρωίκη Στατική, Β’ έκδοση

£90.00