Η ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

£21.89